فروشگاه اینترنتی گل

گلخانه خانگی

داشتن گیاهان شاداب و با طراوت آرزویی ست که با داشتن گلخانه خانگی شیک گلخانه کوچک، تداعی می شود. گلخانه های خانگی و گلخانه های آماده، محصولاتی هستند که در ابعاد متنوع و در طرح های بسیار کاربردی طراحی و ساخته شده اند تا بتوانید یک گلخانه کوچک در منزل خود داشته باشید و شرایطی مناسب برای گیاهان تان فراهم کنید. 
قیمت گلخانه ها مناسب و به راحتی در هر محلی نصب می شوند و در صورت جا به جایی می توانید آن را باز کرده و در محل جدید نصب کنید. بدنه ی این گلخانه ها از پوشش پلی کربنات دوجداره و آلومینیوم ساخته شده است و کیفیت بسیار بالایی دارند. مقایسه محصولات (0)


گلخانه خانگی مدل DL32 ارتفاع 2.05 متر (طول 1.24)

گلخانه خانگی مدل DL32 ارتفاع 2.05 متر (طول 1.24)

3,300,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL33 ارتفاع 2.05 متر (طول 1.86)

گلخانه خانگی مدل DL33 ارتفاع 2.05 متر (طول 1.86)

4,000,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL34 ارتفاع 2.05 متر(طول(2.48)

گلخانه خانگی مدل DL34 ارتفاع 2.05 متر(طول(2.48)

4,700,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL35 ارتفاع 2.05 متر (طول 3.1)

گلخانه خانگی مدل DL35 ارتفاع 2.05 متر (طول 3.1)

5,400,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL36 ارتفاع 2.05 متر (طول 3.72)

گلخانه خانگی مدل DL36 ارتفاع 2.05 متر (طول 3.72)

6,100,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL37 ارتفاع 2.05 متر (طول 4.34)

گلخانه خانگی مدل DL37 ارتفاع 2.05 متر (طول 4.34)

6,800,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL38 ارتفاع 2.05 متر (طول 4.96)

گلخانه خانگی مدل DL38 ارتفاع 2.05 متر (طول 4.96)

7,500,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL39 ارتفاع 2.05 متر (طول 5.58)

گلخانه خانگی مدل DL39 ارتفاع 2.05 متر (طول 5.58)

8,200,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL42 ارتفاع 2.20 متر(طول 1.24)

گلخانه خانگی مدل DL42 ارتفاع 2.20 متر(طول 1.24)

3,950,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL43 ارتفاع 2.20 متر(طول 1.86)

گلخانه خانگی مدل DL43 ارتفاع 2.20 متر(طول 1.86)

4,750,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL44 ارتفاع 2.20 متر(طول 2.48)

گلخانه خانگی مدل DL44 ارتفاع 2.20 متر(طول 2.48)

5,550,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL45 ارتفاع 2.20 متر(طول 3.1)

گلخانه خانگی مدل DL45 ارتفاع 2.20 متر(طول 3.1)

6,350,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL46 ارتفاع 2.20 متر(طول 3.72)

گلخانه خانگی مدل DL46 ارتفاع 2.20 متر(طول 3.72)

7,150,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL47 ارتفاع 2.20 متر(طول 4.34)

گلخانه خانگی مدل DL47 ارتفاع 2.20 متر(طول 4.34)

7,950,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL48 ارتفاع 2.20 متر(طول 4.96)

گلخانه خانگی مدل DL48 ارتفاع 2.20 متر(طول 4.96)

8,750,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL49 ارتفاع 2.20 متر(طول 5.58)

گلخانه خانگی مدل DL49 ارتفاع 2.20 متر(طول 5.58)

9,550,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL505 ارتفاع 2.4 متر(طول3.10)

گلخانه خانگی مدل DL505 ارتفاع 2.4 متر(طول3.10)

8,900,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL506 ارتفاع 2.4 متر(طول 3.72)

گلخانه خانگی مدل DL506 ارتفاع 2.4 متر(طول 3.72)

10,200,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL507 ارتفاع 2.4 متر(طول 4.34)

گلخانه خانگی مدل DL507 ارتفاع 2.4 متر(طول 4.34)

11,500,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL508 ارتفاع 2.4 متر(طول 4.96)

گلخانه خانگی مدل DL508 ارتفاع 2.4 متر(طول 4.96)

12,800,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL509 ارتفاع 2.4 متر(طول 5.58)

گلخانه خانگی مدل DL509 ارتفاع 2.4 متر(طول 5.58)

14,100,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL510 ارتفاع 2.4 متر(طول 6.20)

گلخانه خانگی مدل DL510 ارتفاع 2.4 متر(طول 6.20)

15,400,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL511 ارتفاع 2.4 متر(طول 6.82)

گلخانه خانگی مدل DL511 ارتفاع 2.4 متر(طول 6.82)

16,700,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL512 ارتفاع 2.4 متر(طول 7.44)

گلخانه خانگی مدل DL512 ارتفاع 2.4 متر(طول 7.44)

18,000,000 تومان

گلخانه خانگی مدل DL513 ارتفاع 2.4 متر(طول 8.06)

گلخانه خانگی مدل DL513 ارتفاع 2.4 متر(طول 8.06)

19,300,000 تومان

گلخانه خانگی مدل H2 ارتفاع 2.8 (طرح آلاچیق)

گلخانه خانگی مدل H2 ارتفاع 2.8 (طرح آلاچیق)

7,100,000 تومان

گلخانه خانگی مدل H3 ارتفاع 3.2 (طرح آلاچیق)

گلخانه خانگی مدل H3 ارتفاع 3.2 (طرح آلاچیق)

10,550,000 تومان

گلخانه خانگی مدل H4 ارتفاع 3.4 (طرح آلاچیق)

گلخانه خانگی مدل H4 ارتفاع 3.4 (طرح آلاچیق)

14,000,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه ارتفاع 2.8 متر

گلخانه خانگی یکطرفه ارتفاع 2.8 متر

2,900,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S12 ارتفاع 2.15 متر(طول 1.24)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S12 ارتفاع 2.15 متر(طول 1.24)

1,800,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S13 ارتفاع 2.15 متر(طول 1.86)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S13 ارتفاع 2.15 متر(طول 1.86)

2,250,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S14 ارتفاع 2.15 متر(طول 2.48)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S14 ارتفاع 2.15 متر(طول 2.48)

2,700,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S15 ارتفاع 2.15 متر(طول 3.10)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S15 ارتفاع 2.15 متر(طول 3.10)

3,150,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S16 ارتفاع 2.15 متر(طول 3.72)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل S16 ارتفاع 2.15 متر(طول 3.72)

3,600,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL22 ارتفاع 2.2 متر(طول 1.24)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL22 ارتفاع 2.2 متر(طول 1.24)

2,200,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL23 ارتفاع 2.2 متر(طول 1.86)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL23 ارتفاع 2.2 متر(طول 1.86)

2,600,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL24 ارتفاع 2.2 متر(طول 2.48)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL24 ارتفاع 2.2 متر(طول 2.48)

3,000,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL25 ارتفاع 2.2 متر(طول 3.1)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL25 ارتفاع 2.2 متر(طول 3.1)

3,400,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL26 ارتفاع 2.2 متر(طول 3.72)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL26 ارتفاع 2.2 متر(طول 3.72)

3,800,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL27 ارتفاع 2.2 متر(طول 4.34)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL27 ارتفاع 2.2 متر(طول 4.34)

4,200,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL28 ارتفاع 2.2 متر(طول 4.96)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL28 ارتفاع 2.2 متر(طول 4.96)

4,600,000 تومان

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL29 ارتفاع 2.2 متر(طول 5.58)

گلخانه خانگی یکطرفه مدل SL29 ارتفاع 2.2 متر(طول 5.58)

5,000,000 تومان

نمایش 1 تا 42 از 42 (1 صفحه)

گل و گیاه منتخب در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این فروشگاه برای گروه گل و گیاه منتخب محفوظ است.